ไทลินอล 500 mg
ไทลินอล 500 mg

ยาบรรเทาปวดลดไข้ ไทลินอล 500 mg

ยาเม็ดบรรเทาอาการปวด ลดไข้

คุณสมบัติเพิ่มเติม
– 1 เม็ดประกอบด้วย ตัวยาพาราเซตามอลขนาด 500 มก. 
– แผง 10 เม็ด (กล่องละ 20 แผง)

หมายเหตุการสั่งซื้อ
– กรณีสั่งซื้อเป็นกล่อง สินค้าบรรจุ 20 แผง / 1 ลัง

สรรพคุณ ใช้บรรเทาอาการปวดในระดับอ่อนถึงปานกลาง ปวดศรีษะทั่วไป ปวดกล้ามเนื้อ ลดไข้จากหวัด

รีวิวยาสามัญประจำบ้าน

https://deeptwelve.com