ยาถ่ายพยาธิ
ยาถ่ายพยาธิ

ยาถ่ายพยาธิคืออะไร

ยาถ่ายพยาธิ (Anthelmintic Drugs) คือ ยารับประทานเพื่อขับเอาพยาธิที่เป็นปรสิตชนิดหนึ่ง ซึ่งอาศัยอยู่ในร่างกายของสิ่งมีชีวิตต่างๆ เช่น รีวิวยาสามัญประจำบ้าน คนหรือสัตว์ โดยพยาธิจะคอยแย่งอาหารหรือดูดเลือดของสิ่งมีชีวิตเพื่อดำรงชีพ 

ซึ่งยาถ่ายพยาธิจะช่วยออกฤทธิ์ทำให้ตัวพยาธิเป็นอัมพาต หรือหมดแรง จนกระทั่งร่างกายของคนสามารถขับพยาธิออกมาทางการขับถ่ายได้ อีกทั้งยาถ่ายพยาธิยังสามารถใช้ได้ทั้งคนและสัตว์ด้วย

ประเภทของยาถ่ายพยาธิ

ยาถ่ายพยาธิแต่ละชนิดมีความสามารถในการรักษาต่างกัน โดยแบ่งตามประเภทของการรักษาดังต่อไปนี้

  • อัลเบนดาโซล (Albendazole) เป็นชนิดที่นิยมใช้มากกว่าชนิดอื่นๆ เพราะสามารถรักษาการติดเชื้อพยาธิได้เกือบทุกชนิด
  • พราซิควอนเทล (Praziquantel) ใช้รักษาพยาธิใบไม้ เช่น พยาธิใบไม้ในตับ หรือในเลือด
  • มีเบนดาโซล (Mebendazole) ใช้รักษาพยาธิตัวกลม พยาธิแส้ม้า และพยาธิปากขอ
  • ไอเวอร์เมคติน (Ivermectin) ใช้รักษาพยาธิสตองจิลอยด์สเตอร์โคราลิส (Strongyloidiasis Stercoralis) พยาธิไส้เดือน และยังสามารถนำมารักษาเปลือกตาอักเสบ เหา หิด และโรคเท้าช้างได้อีกด้วย

วิธีใช้ยาถ่ายพยาธิ

ยาถ่ายพยาธิอาจดูเป็นยาที่สามารถหาซื้อได้เอง ไม่จำเป็นต้องผ่านการปรึกษาจากแพทย์ หรือเภสัชกรก็ได้ นั่นเป็นความคิดที่ผิด

การจะรับประทานยาถ่ายพยาธิปีละกี่ครั้ง หรือความถี่เท่าไร แล้วอันตรายไหม ต้องรับประทานแบบเคี้ยว หรือกลืนลงไปเลย ทุกอย่างล้วนต้องผ่านการปรึกษาจากแพทย์ หรือเภสัชกรก่อน

ก่อนอื่น ผู้ป่วยจำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัย หรือได้รับการตรวจจากทางห้องปฏิบัติการก่อนว่าติดเชื้อพยาธิตัวใด เพื่อให้ได้ผลลัพธ์จากการรักษาที่ถูกต้องแน่นอน เนื่องจากยาถ่ายพยาธิแต่ละชนิดจะให้ผลครอบคลุมในการรักษาพยาธิไม่เท่ากัน 

ตัวอย่างเช่น การรักษาพยาธิเข็มหมุดด้วยยามีเบนดาโซล ขนาด 100 กรัม ก็จะรับประทานเพียงครั้งเดียว แต่ถ้ารักษาด้วยยาอัลเบนดาโซลก็จะใช้ขนาด 400 กรัม แล้วรับประทานเพียงครั้งเดียว

ดังนั้นก่อนใช้ยาถ่ายพยาธิไม่ว่าชนิดใดก็ตาม รีวิวยาสามัญประจำบ้าน ผู้ป่วยต้องถามเภสัชกร หรือแพทย์ที่รักษาเพื่อความถูกต้อง และปลอดภัย 

ไม่แนะนำให้รับประทานยาถ่ายพยาธิเพื่อเป็นการป้องกันการติดพยาธิ เพราะยาทุกชนิดใช่ว่าจะมีแต่คุณประโยชน์เท่านั้น แต่อาจมีอาการข้างเคียงต่างๆ หรืออาจมีผลที่ไม่พึงประสงค์กับร่างกายตามมาด้วยก็ได้

รีวิวยาสามัญประจำบ้าน

https://deeptwelve.com